NULL string(0) ""

Uchwała nr II/17/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa . wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoart. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj Dz. U. (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 75 poz. 758 ), uchwala się

Uchwała nr II/17/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa . wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj Dz. U. (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 75 poz. 758 ), uchwala się


pobierz (87kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1925