Uchwała nr II/16/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkasoart. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128) oraz z art. 19pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75 poz. 758 ) uchwala się

Uchwała nr II/16/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso

art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128) oraz z art. 19pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75 poz. 758 ) uchwala się


pobierz (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:36:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1874