Uchwała nr II/15/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkasoart. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128 oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 216 ,poz.l826, z 2005 r Nr 143,poz.ll99 i Nr 164, poz. 1365 Nr 179 poz. 1484)

Uchwała nr II/15/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128 oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 216 ,poz.l826, z 2005 r Nr 143,poz.ll99 i Nr 164, poz. 1365 Nr 179 poz. 1484)


pobierz (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1929