Uchwała nr II/14/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoart. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102poz. 1055, Nr 116poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172poz.l441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średnie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P Nr 74 poz. 745 )

Uchwała nr II/14/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102poz. 1055, Nr 116poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172poz.l441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średnie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P Nr 74 poz. 745 )


pobierz (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:31:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897