NULL string(0) ""

Uchwała nr II/13/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasoart. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128) oraz art. 5 i art.6ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 75 poz. 758)

Uchwała nr II/13/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004rNr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17poz. 128) oraz art. 5 i art.6ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 75 poz. 758)


pobierz (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:29:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969