NULL string(0) ""

Uchwała nr II/12/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006zmieniająca uchwałę nr XXII/178/96 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie przekazania mienia komunalnego jednostkom pomocniczym Gminyart. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „ h " ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 12 71, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128)

Uchwała nr II/12/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę nr XXII/178/96 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie przekazania mienia komunalnego jednostkom pomocniczym Gminy

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „ h " ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 12 71, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128)


pobierz (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1771