Uchwała nr II/11/06Rady Miejskiejz dnia 4 grudnia 2006zmieniająca uchwałę XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mroczaart. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17poz. 128)

Uchwała nr II/11/06
Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17poz. 128)


pobierz (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 grudnia 2006, 12:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603