Uchwała nr I/3/06Rady Miejskiejz dnia 27 listopada 2006powołania Komisji Rewizyjnejart. 18 a ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1441, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17poz. 128) oraz § 11 ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Mrocza{Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom Nr 53 poz.897), zmiany Uchwałą nr XI/4/123/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003r(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 148 poz. 1983), Uchwałą nr XII/29/165/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 27 poz.347), Uchwałą nr XIV/3/175/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003r (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 25 poz. 319)

Uchwała nr I/3/06
Rady Miejskiej
z dnia 27 listopada 2006


powołania Komisji Rewizyjnej

art. 18 a ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1441, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17poz. 128) oraz § 11 ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Mrocza{Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom Nr 53 poz.897), zmiany Uchwałą nr XI/4/123/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003r(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 148 poz. 1983), Uchwałą nr XII/29/165/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 27 poz.347), Uchwałą nr XIV/3/175/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2003r (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. Nr 25 poz. 319)


pobierz (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 grudnia 2006, 13:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926