NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/73/06Rady Miejskiejz dnia 20 października 2006nadania Regulaminu Targowisku przy ul. Nakielskiej w Mroczyart. 7 ust.l pkt.ll, art. 40 ust.2 pkt 1,4 oraz art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 zm: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1441, z 2004 roku Nr 102poz. 1055 i Nr 116poz. 1203, z 2005 roku Nr 172poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17poz. 128),

Uchwała nr XLV/73/06
Rady Miejskiej
z dnia 20 października 2006


nadania Regulaminu Targowisku przy ul. Nakielskiej w Mroczy

art. 7 ust.l pkt.ll, art. 40 ust.2 pkt 1,4 oraz art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 zm: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1441, z 2004 roku Nr 102poz. 1055 i Nr 116poz. 1203, z 2005 roku Nr 172poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17poz. 128),


pobierz (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 grudnia 2006, 12:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844