Uchwała nr XLIV/69/06Rady Miejskiejz dnia 29 września 2006zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Mroczaart. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr HSpoz.984, Nr 153poz. 1271 i Nr 214poz.l806 z 2003r. Nr 80poz. 717, Nr 162poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457oraz z 2006r Nr 17poz. 128)

Uchwała nr XLIV/69/06
Rady Miejskiej
z dnia 29 września 2006


zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Mrocza

art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr HSpoz.984, Nr 153poz. 1271 i Nr 214poz.l806 z 2003r. Nr 80poz. 717, Nr 162poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457oraz z 2006r Nr 17poz. 128)


pobierz (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 października 2006, 13:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989