Uchwała nr XIII/6/142/03Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2003w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 i Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz.717 ) , art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r Nr 94 poz.431 zm.Dz.U. z 1994 r Nr 1 poz.3 , z 1996 Nr 91 poz.409 , z 1997 r Nr 43 poz.272 , Nr 137 poz.926, z 1998 r Nr 108 poz.681 , z 2001 r Nr 81poz.875, Dz.U. z 2002 r Nr 200 poz.1680 i Dz.U. z 2003 r Nr 110 poz.1039) oraz Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r ( M.P Nr 49 poz.771 )

Uchwała nr XIII/6/142/03
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 i Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz.717 ) , art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r Nr 94 poz.431 zm.Dz.U. z 1994 r Nr 1 poz.3 , z 1996 Nr 91 poz.409 , z 1997 r Nr 43 poz.272 , Nr 137 poz.926, z 1998 r Nr 108 poz.681 , z 2001 r Nr 81poz.875, Dz.U. z 2002 r Nr 200 poz.1680 i Dz.U. z 2003 r Nr 110 poz.1039) oraz Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r ( M.P Nr 49 poz.771 )


plik do pobrania (144kB) plik

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (29 grudnia 2003, 13:39:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229