Uchwała nr XIII/4/140/03Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2003w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 i z 2003 r Nr 80 poz.717 ) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 roku Nr 96,poz.874 i Nr 110 poz.1039), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 51,poz.804)

Uchwała nr XIII/4/140/03
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806 i z 2003 r Nr 80 poz.717 ) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 oraz z 2003 roku Nr 96,poz.874 i Nr 110 poz.1039), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 51,poz.804)


plik do pobrania (33kB) plik

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (29 grudnia 2003, 13:33:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369