NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/115/05Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2005w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zadanie współfinansowane ze środków SAPARD w 2005 r. pod nazwą: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy".Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzeie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/115/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zadanie współfinansowane ze środków SAPARD w 2005 r. pod nazwą: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzeie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); uchwala się co następuje:


pobierz (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (20 lipca 2006, 10:56:40)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (20 lipca 2006, 11:04:38)
Zmieniono: bład daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1987