NULL string(0) ""

Uchwała nr LXV/536/2023Rady Miejskiejz dnia 8 września 2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzicówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 r. poz. 900), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXV/536/2023
Rady Miejskiej
z dnia 8 września 2023


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 r. poz. 900), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (323kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (240kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 5747 z dnia 2023-09-19

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (2 października 2023, 19:31:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210