NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/111/05Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2005w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203/ oraz art. 128 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003.r Nr15, poz. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 i 189, poz. 1851; z 2004r.Nr19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz.114/

Uchwała nr XXXVI/111/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203/ oraz art. 128 ust.1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003.r Nr15, poz. 148 zm: Dz.U. 2003r Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611 i 189, poz. 1851; z 2004r.Nr19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz.114/


pobierz (121kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (13 stycznia 2006, 12:05:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608