NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVI/110/05Rady Miejskiejz dnia 29 grudnia 2005w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2006r. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 200,1 Nr 142, poz. 1591, z 200, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1068, z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004r, Nr 116, poz. 1203z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. 2003, Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121. poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565/.

Uchwała nr XXXVI/110/05
Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2006r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. 200,1 Nr 142, poz. 1591, z 200, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1068, z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004r, Nr 116, poz. 1203z 2005r. Nr 172, poz. 1441 / oraz art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. 2003, Nr 15 poz. 148 , Nr 45 poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189 poz. 1851; 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121. poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,nr 210, poz. 2135, nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565/.


Uchwała (83kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Informacja o opracowaniu budżetu na 2006 r. (135kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2006 r. (441kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (13 stycznia 2006, 12:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691