NULL string(0) ""

Uchwała nr LIX/508/2023Rady Miejskiejz dnia 12 maja 2023w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) oraz art. 39a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIX/508/2023
Rady Miejskiej
z dnia 12 maja 2023


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póżn.zm.) oraz art. 39a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (277kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (242kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3487 z dnia 2023-05-19

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (28 maja 2023, 18:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126