NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/106/05Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2005w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy MroczaNa podstawie art.5a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz.U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003rNr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)

Uchwała nr XXXV/106/05
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2005


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrocza

Na podstawie art.5a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591 zm.: Dz.U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003rNr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)


pobierz (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 13:26:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1646