NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/105/05Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ustalonej opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenie wysokości oprocentowania w przypadku rozłożenia tej należności na ratyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 ze zmianami Dz. U z 2002r Nr. 23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr.113 poz. 984 i Nr. 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 68 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zm. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)

Uchwała nr XXXV/105/05
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ustalonej opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenie wysokości oprocentowania w przypadku rozłożenia tej należności na raty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 ze zmianami Dz. U z 2002r Nr. 23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr.113 poz. 984 i Nr. 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 68 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zm. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)


pobierz (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 13:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2065