NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/104/05Rady Miejskiejz dnia 9 grudnia 2005zmieniająca Uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457)

Uchwała nr XXXV/104/05
Rady Miejskiej
z dnia 9 grudnia 2005


zmieniająca Uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457)


pobierz (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (14 grudnia 2005, 13:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1922