NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/463/2022Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2022w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) w związku z § 33 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r. poz.1443), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/463/2022
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2022


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) w związku z § 33 Statutu Gminy Mrocza przyjętego Uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 marca 2019 r. poz.1443), uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (354kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (313kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (15 stycznia 2023, 12:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428