NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/101/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie zmian Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MroczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym -( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz,. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 Nr 214 poz. 1806), art. 10B ust. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póź. Zmianami) oraz §3 ust.3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63 poz. 587)

Uchwała nr XXXIV/101/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie zmian Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym -( Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz,. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 Nr 214 poz. 1806), art. 10B ust. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póź. Zmianami) oraz §3 ust.3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63 poz. 587)


pobierz (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 12:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1915