NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/100/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MroczaNa podstawie art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( U. j.t. - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r Nr 172, poz. 1441)

Uchwała nr XXXIV/100/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza

Na podstawie art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 ) oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( U. j.t. - Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r Nr 172, poz. 1441)


pobierz (69kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 12:09:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240