NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/97/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U 2001r, Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 ; Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 i z 2005r 172 poz.1441) i art.10 ust.1i2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. / MP Nr 62 poz.859 /

Uchwała nr XXXIV/97/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz U 2001r, Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220 ; Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 i z 2005r 172 poz.1441) i art.10 ust.1i2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. / MP Nr 62 poz.859 /


uchwała (37kB) pdf
załącznik nr 1 (41kB) word
załącznik nr 2 (33kB) word
załącznik nr 3 (35kB) word

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 11:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909