NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/450/2022Rady Miejskiejz dnia 25 listopada 2022w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art.10, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1452 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz.731) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIV/450/2022
Rady Miejskiej
z dnia 25 listopada 2022


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art.10, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1452 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz.731) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (350kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (268kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6604 z dnia 2022-12-06

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (11 grudnia 2022, 12:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375