Uchwała nr XXXIV/95/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568, z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005r Nr 172 poz.1441) oraz art.15 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych( j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P z 2005r Nr 68 poz. 956)

Uchwała nr XXXIV/95/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153poz.1271, Nr214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568, z 2004 r Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005r Nr 172 poz.1441) oraz art.15 i art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych( j.t. - Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P z 2005r Nr 68 poz. 956)


pobierz (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 11:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265