NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/91/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów orazwynagrodzenia za inkasoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203i z 2005r Nr 172 poz.1441),i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym( j.t. - Dz. U. 93 r. Nr 94, poz. 431 zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r ( M.P Nr 62 poz.867)

Uchwała nr XXXIV/91/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów orazwynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001, Nr 142 poz.1591 zm.Dz.U.z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203i z 2005r Nr 172 poz.1441),i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym( j.t. - Dz. U. 93 r. Nr 94, poz. 431 zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r ( M.P Nr 62 poz.867)


pobierz (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 11:34:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354