Uchwała nr XXXIV/84/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Witosław na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo RunowoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i z 2005r Nr 172, poz.1441) oraz art.40a ust.10 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (zm. Dz.U. z 2005r Nr 157, poz. 1315)

Uchwała nr XXXIV/84/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Witosław na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i z 2005r Nr 172, poz.1441) oraz art.40a ust.10 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (zm. Dz.U. z 2005r Nr 157, poz. 1315)


pobierz (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 11:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361