Uchwała nr XXXIV/82/05Rady Miejskiejz dnia 18 listopada 2005w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XXVI/10/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203

Uchwała nr XXXIV/82/05
Rady Miejskiej
z dnia 18 listopada 2005


w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały nr XXVI/10/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2005-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203


uchwała (31kB) pdf
załącznik (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (28 listopada 2005, 10:52:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020