NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/347/2021Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2021w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Bydgoszczy pomocy finansowej w formie dotacji celowejNa podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z uchwałą nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadań własnych Gminy Mrocza z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Porozumieniem Międzygminnym nr 272.1.26.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Mrocza polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (ze zmianami), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/347/2021
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie udzielenia na rzecz Miasta Bydgoszczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z uchwałą nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadań własnych Gminy Mrocza z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Porozumieniem Międzygminnym nr 272.1.26.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Mrocza polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (ze zmianami), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (229kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (200kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (14 stycznia 2022, 08:36:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362