Uchwała nr XLIII/346/2021Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta BydgoszczyNa podstawie podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XXXVI/284/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Mrocza z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/346/2021
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy

Na podstawie podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XXXVI/284/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Mrocza z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (226kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (196kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (14 stycznia 2022, 08:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149