NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/324/2021Rady Miejskiejz dnia 29 listopada 2021w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art.10, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz.724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLI/324/2021
Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art.10, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz.724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (305kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (224kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6303 z dnia 2021-12-06

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 grudnia 2021, 13:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503