NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/320/2021Rady Miejskiejz dnia 29 października 2021w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372), art. 50 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 b ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z Postanowieniem Nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 5123); Postanowieniem Nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r. o w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. oraz Postanowieniem Nr 85/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 27 października 2021 r./ w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w Gminie Mrocza Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XL/320/2021
Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2021


w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mroczy oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372), art. 50 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 b ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) w związku z Postanowieniem Nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r. poz. 5123); Postanowieniem Nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 października 2021 r. o w sprawie ustalenia liczebności oraz zasad powołania Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. oraz Postanowieniem Nr 85/2021 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 27 października 2021 r./ w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w Gminie Mrocza Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (296kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (235kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (16 listopada 2021, 20:02:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307