NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/304/2021Rady Miejskiejz dnia 31 sierpnia 2021w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobki, w tym określenie kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/304/2021
Rady Miejskiej
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobki, w tym określenie kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (815kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (1354kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4405 z dnia 2021-09-07

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 września 2021, 18:57:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284