NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/301/2021Rady Miejskiejz dnia 31 sierpnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza Na podstawie art. 6j ust. 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/301/2021
Rady Miejskiej
z dnia 31 sierpnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 6j ust. 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (213kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (187kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4402 z dnia 2021-09-07

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 września 2021, 18:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380