Uchwała nr XXXII/252/2021Rady Miejskiejz dnia 26 lutego 2021w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 18b ust 1 w związku z art 28g ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020. poz. 713 z póź. zm.) oraz art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mroczy postępowania - Rada Miejska w Mroczy uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/252/2021
Rady Miejskiej
z dnia 26 lutego 2021


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 18b ust 1 w związku z art 28g ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020. poz. 713 z póź. zm.) oraz art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mroczy postępowania - Rada Miejska w Mroczy uchwala co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (194kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (215kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 marca 2021, 13:06:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62