Uchwała nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiejz dnia 29 stycznia 2021w sprawie okonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021-2038Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/233/2021
Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie okonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2021-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (3630kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (6640kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 lutego 2021, 11:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34