Uchwała nr XXIX/228/2020Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/228/2020
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (15413kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - niemożliwa do opublikowania z uwagi na duży rozmiar (120 MB)

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 217 z dnia 2021-01-08

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (12 stycznia 2021, 18:37:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309