Uchwała nr XXIV/197/2020 Rady Miejskiejz dnia 28 sierpnia 2020w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 22 ust.2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1123 z poźn. zm.) oraz art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/197/2020
Rady Miejskiej
z dnia 28 sierpnia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 22 ust.2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1123 z poźn. zm.) oraz art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (215kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (237kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PD
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (10 września 2020, 12:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36