Uchwała nr XXII/178/2020 Rady Miejskiejz dnia 30 czerwca 2020w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Mrocza; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/178/2020
Rady Miejskiej
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 2) sprawozdaniem finansowym; 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 4) informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Mrocza; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; uchwala się, co następuje:


Uchwała PDF - Pobierz (205kB) pdf

Uchwała podpisana cyfrowo - Pobierz (226kB) zip

Informuje się, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchwały są wprowadzane w dwóch formatach:
  • format .pdf - uchwała tradycyjna, możliwa do otwarcia w jakiejkolwiek przeglądarce plików PDF
  • format .zipx - uchwała podpisana cyfrowo, możliwa do otwarcia przy pomocy darmowej Przeglądarki Aktów Prawnych XML, dostępnej w katalogu "PLIKI DO POBRANIA". Przeglądarka pozwala na weryfikację podpisu elektronicznego
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Dulińska (20 lipca 2020, 07:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195