Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Informacja w sprawie udzielenia 99 % bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
rejestr zmian informacji

aktualizacja
Data: 2019-12-02 07:39:19
Autor: Arleta Fridehl
formatowanie tekstu
Data: 2019-11-29 13:23:08
Autor: Arleta Fridehl
formatowanie tekstu
Data: 2019-11-29 13:21:15
Autor: Arleta Fridehl
aktualizacja
Data: 2019-11-29 13:19:03
Autor: Arleta Fridehl
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »