Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.3.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)