Strona główna   >  Obwieszczenia

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

14.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Mrocza w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza przez spółki wodne działające na terenie Gminy Mrocza.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016r pod poz. 545.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółki wodnej w 2018r. wynosi 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i określona została w załączniku nr 11 do uchwały nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 12 stycznia 2018r., poz. 323).

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 30.03.2018r. godz. 14°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza  w 2018 roku”,oznaczonej pieczątką spółki wodnej. 
Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria:
1) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie może być mniejszy niż 40% całkowitej wartości zadania,
2) kosztorys zadania należy wykonać zgodnie z licencjonowanym programem kosztorysowym „NORMA”,
3) zadanie winno być wykonane w roku 2018, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 30 września 2018r.

Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji.
Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o wynikach oceny złożonego wniosku oraz podjętym rozstrzygnięciu.
Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
Udzielona spółce wodnej dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokół odbioru robót oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

Burmistrz Miasta i Gminy 
     Mrocza
Leszek Klesiński

Załączniki:
1. Informacja o możliwości uzyskania dotacji Pobierz informację (2871kB) pdf
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.doc Pobierz wniosek (19kB) plik
3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.pdf Pobierz wniosek (56kB) pdf


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (14 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (14 lutego 2018, 12:12:52)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kobylarz (14 lutego 2018, 12:15:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 139

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij