Strona główna   >  Obwieszczenia

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

13.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami)


Złożenie oferty:

Oferta realizacji zadania publicznego: skan oferty w załączniku 

Data wpływu oferty: 06.02.2018 r. 

Data upublicznienia: 13.02.2018 r. 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic "PRAWDZIC"

Nazwa zadania: „MAMO!!! Szanuj siebie, szanuj swoje dziecko” 

Termin zgłaszania uwag: 20.02.2018 r. 


Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz w na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,
  • w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty,
  • po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
  • ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów,
  • uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności: zakres rzeczowy zadania publicznego; termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego; szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, opis wykonania zadania; zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.7d.


Procedura:

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy występuje Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z ofertą realizacji zadania publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Burmistrz MiG Mrocza rozpatruje złożoną ofertę pod względem celowości realizacji zadania publicznego.

3. Zaakceptowana oferta upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

4. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia. 

5. Umowa na realizację zadania zawierana jest po upływie wskazanych 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty.


Pobierz załącznik (4643kB) pdf

Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 lutego 2018)
Opublikował: Michał Meirowski (13 lutego 2018, 09:47:20)

Ostatnia zmiana: Michał Meirowski (4 kwietnia 2018, 08:22:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij