Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerw. przyrody Jezioro Wiel24.01.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerw. przyrody Jezioro Wiel

24.01.2024

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.01.2024 roku na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie wraz z urządzeniem umożliwiającym migrację organizmów wodnych, na działce ewidencyjnej numer 215/2, obręb ewidencyjny Wiele, gm. Mrocza.
 
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.    


Obwieszczenie RI.6733.2.2024.ET (33kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (24 stycznia 2024)
Opublikował: Ewelina Troczyńska (24 stycznia 2024, 14:48:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136