Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... obr. Białowieża, Matyldzin, Wiele25.08.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... obr. Białowieża, Matyldzin, Wiele

25.08.2023

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu w dniu 25.08.2023 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 73/5, 74, 105, 114/5, 119/2, 126/1, 126/2, 133, 143 w obrębie Białowieża, działkach o nr ewid. 26/1, 26/2, 27/2, 28, 48, 51/6, 60/2, 61, 62/1, 65/2, 69, 74, 98/1 w obrębie Matyldzin oraz na działkach o nr ewid. 64/6, 64/7, 235, 239/10, 239/11, 242/1 w obrębie Wiele w gminie Mrocza”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (75kB) pdf
Pobierz postanowienie (237kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (25 sierpnia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (25 sierpnia 2023, 13:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208