Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław'18.07.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław'

18.07.2023

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości w dniu 18.07.2023 r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89 – 100 Nakło nad Notecią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak; RR.6220.22.2022, dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław”.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2023 r. znak: WOO.4220.1119.2022.JM.5, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu z dnia 25 października 2022 r. znak: BD.ZZŚ.1.435.372.2022.DG, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 27.10.2022 r. znak: NNZ.9022.2.3.78.22, są do wglądu w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, pok. 108, od poniedziałku do piątku, w godz. 7ºº-14ºº.
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy: www.bip.mrocza.pl, tj. od 18.07.2023 r. do 01.08.2023 r.

Pobierz informację (71kB) pdf
Pobierz obwieszczenie (75kB) pdf
Decyzja (1697kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (18 lipca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (18 lipca 2023, 08:21:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213