Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, Wiele06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, Wiele

06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opinię, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 73/5, 74, 105, 114/5, 119/2, 126/1, 126/2, 133, 143 w obrębie Białowieża, działkach o nr ewid. 26/1, 26/2, 27/2, 28, 48, 51/6, 60/2, 61, 62/1, 65/2, 69, 74, 98/1 w obrębie Matyldzin oraz na działkach o nr ewid. 64/6, 64/7, 235, 239/10, 239/11, 242/1 w obrębie Wiele w gminie Mrocza”

Pobierz obwieszczenie (88kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (6 lipca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (6 lipca 2023, 14:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189