Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 Kosowo13.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 Kosowo

13.06.2023

Obwieszczenie zawiadamiające na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w dniu 13.06.2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6/1 w obrębie Modrakowo w gminie Mrocza”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (68kB) pdf
Pobierz postanowienie (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (13 czerwca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (14 czerwca 2023, 10:54:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184