Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. R12.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. R

12.06.2023


Obwieszczenie zawiadamiające na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w dniu 12.06.2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 84/4 w obrębie Rościmin w gminie Mrocza”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pobierz obwieszczenie (66kB) pdf
Pobierz postanowienie (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (12 czerwca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (14 czerwca 2023, 09:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197